Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2009

ΚΚΕ !!! (Κορυφαίο–Καταπληκτικό–Εύστοχο)The three Dolls in a man's life are:
1. His Daughter - 'Baby doll'
2. His Girlfriend - 'Barbie doll'
3. His Wife - 'Panadol'

(thank you Aris for yet another great joke, now i really understand what Consultant do all day)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου