Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2009

No Comment


It rains maybe 20 -30 days a year in Athens. While about 200 times a year in Denmark.

Try to organise a Danish concert in Zappaeion and this is what you get ...

Snif - Snif ...

1 σχόλιο: