Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2010

Iason and Lego

Iason is 9 yrs old and wants to become a Lego Designer, this is his Saturday's morning new constructions... (I feel we live in a Lego factory - I actually found for some special reason I can't understand, some lego pieces in the refrigirator 3 days ago ...).Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου