Πέμπτη, 1 Απριλίου 2010

The 3 "S" of entrepreneurs

Here is my latest joke... after the 3 Greek "S" of the 1970's, Sea-Sun-Sex, we now have the 3 "S" of Enterpreneurship:

S for Serious Enterpreneurs,
S for Serial Enterpreneurs (accorning to the Stelios Easy guy), and for those living in Greece
S for Sorry Enterpreneurs

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου