Παρασκευή, 16 Απριλίου 2010

After the IMF - then this

If it is true then, it is amazing ...
It is on the French Riviera, just outside Monte Carlo.
One of the best advertisements, I have seen in a long time,

Thank you Manos M. for sending it


Scroll Down to seeA bit more ...


Nearly there ...
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου