Κυριακή, 30 Ιανουαρίου 2011

Is it her voice or her drive ?. Its BOTH !!!

Today is Sunday. Despite the problems that I face, after a 100 minute 16 klm run in the mountains and a 120 minutes "cleaning the household", thought that I was somewhat unique. Then I saw this video and understood that I have no whatsoever reasons to complain. Dont know what is more amazing her voice or her soul ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου