Τρίτη, 17 Μαΐου 2011

ΕΛΕΟΣ !!!!!!!!

Greek Politicians stop talking!.
Start thinking and working (together).
See these 3 videos and try to understand the global world.

Listen, Learn and Lead.
That is what you should hear:

Take 4+4+4 minutes to hear Hans, Will and Jeffrey and then...
Work, work and WORK।
।youtube.com/v/P8gHT3Xgz9A?fs=1&hl=en_US&rel=0">


।youtube.com/v/KtIvh-UVaTs?fs=1&hl=en_US&rel=0">

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου