Κυριακή, 22 Μαΐου 2011

List of 101 Facebook ecommerce sites

Jake Hird is a Senior Research Analyst for Econsultancy, he recently compiled a list of 101 Face book e commerce websites have a look at this link.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου