Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2011

Death ...

On Sunday it rained.
A lot.
I got wet.
Very wet.
I went home to get dry. However...
My iphone did not.

Its funeral was on Monday.
I am not a gadget freak.
Life without an iphone is not the same.
Using an old nokia now I feel like living in a cave.


Does anybody has an extra one I can buy really cheap ?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου