Τρίτη, 14 Ιουνίου 2011

Have a nice week ...


Husband and wife had a tiff.
Wife called up her mum and said, “he fought with me again, I am coming to live with you”. 

Mom said, “nai nai beti (no, no child), he must pay for his mistake, 
.... I am coming to stay with you.”

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου