Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2012

LLoyalty cards are a great way for Companies to track when and what their customers are buying. However many times customers (and that includes myself as well), often forget their card at home, with this new “mini” card that seems to be an issue of the past, congratulations AB for yet another innovation.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου