Τετάρτη, 18 Απριλίου 2012

Ikea or Marketing ?

Both. When you spend time with your clients and understand their needs then you provide Solutions,
its called Marketing. Ikea Marketing. Enjoy ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου