Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2012

Greece from crises to SUCCESS


The crises creates sad faces and a lot of unhappy circumstances ...
More than 800 people loose their jobs daily...

But as long as people and creativity are around ... some hope might still exist ...

A big thanks to the Danish Television TV2, that also presents the positive aspects ...

(happy to be behind the scene)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου