Πέμπτη, 4 Οκτωβρίου 2012

Greece some more sad news ...
In March 2012, Spain and Greece passed an unenviable landmark of 50% youth unemployment. This in simple words means that there are more young (under 25) Spanish and Greek workers WITHOUT a job than with one.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου