Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2013

Drug Testing in UK Workplace / Yes or No ?

Many lessons to be learnt here...

1. Drugs and Workplace - 1 out of 30 employees use them in the UK - that can be dangerous and affect others, ie if you work in transport, health services, education ect.

2. Random Drug Testing in the Workplace has some real benefits.

3. See how the British Media, in a few minutes present a complete and accurate picture of a very complex situation, (without the usually Greek media hysteria).http://vimeo.com/concateno/review/58841907/4003443d72

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου