Πέμπτη, 25 Απριλίου 2013

Landfill Harmonic ... music to your heart ...

Landfill Harmonic reveals a mind-boggling, inventive effort to change that - musical instruments made from trash. In the barrios of Paraguay, a humble garbage picker uses his ingenuity to craft instruments out of recycled materials - and a youth orchestra is born. Music arises and children find new dreams.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου