Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2013

These guys are HOT !!!
If you have a mac or an iphone, one day you might ...
drop it, throw it out the window or even go swimming with it.
Then ... ?
Just contact these guys - they are really good, reliable and fast.
Prices are very logical.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου