Τρίτη, 5 Νοεμβρίου 2013

India's Human Computer Shakuntala Devi

An incredible woman ...


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου