Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2013

Πέμπτη, 26 Δεκεμβρίου 2013

Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2013

Copenhagen Wheel


The Copenhagen Wheel was initially developed at MIT's SENSEable City Lab as a research project, sponsored by the Mayor of Copenhagen. It has won multiple design awards and been reviewed in over 1,000 media publications, including BBC, Wired and the New York Times, just have a look at video below...