Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2013

In 2013 I met a lot of people from the Shipping industry ...

... however a lot of people still don't know a lot about this huge and complex Industry. Mrs Rose George in just a few minutes gives some insights into the Maritime Business, click on the video below...


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου