Πέμπτη, 26 Δεκεμβρίου 2013

never, never and NEVER ever give up ...

In the year 2014, I will become 28 years old. At least that is how I feel that I am.
As this year ran one of my worst races - especially after having done the best ever training -
I think this video comes in handy ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου