Τρίτη, 1 Ιουλίου 2014

You are waisting a lot of time. YES YOU !!!

Yes very true indeed
Have a look at this simple colorful and thought-provoking info-graph from Atlassian that basically sums up what is happening in a lot of workplaces nowadays  ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου