Πέμπτη, 14 Αυγούστου 2014

10 years ago ... Sad but True


Who could image in the glorious days of 2004, what the future 10 years later would look like...

  • Stadiums & facilities that are deserted 
  • An economy that is crumbling 
  • People that have lost hope

See an article/video from FOX Australia here

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου